Felisa Riverside

Giá: 36 - 38 triệu/m2
Quy mô: 3.554 m2
Vị trí: 99 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8, TP. HCM