Hiển thị tất cả 11 kết quả

Giá: 38 - 40 triệu/m2
Quy mô: 18,486 m2
116 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6
Giá: 29 - 30 triệu/m2
Quy mô: 5.465m2
277 Bến Bình Đông, P14, Q8
Giá: 30-32 triệu/m2
Quy mô: 20.434m2
Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. HCM
Giá: 32-34 triệu/m2
Quy mô: 15.432m2
1-1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP. HCM
Giá: 36 - 38 triệu/m2
Quy mô: 3.554 m2
99 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8, TP. HCM
Giá: 35 - 37 triệu/m2
Quy mô: 3.919 m2
1079 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP. HCM
Giá: 26 - 28 triệu/m2
Quy mô: 52 ha
Nguyễn Văn Linh, Phường 7, Quận 8, TP. HCM
Giá: 48 - 50 triệu/m2
Quy mô: 9.216 m2
854 - 856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP. HCM
Giá: 31-35 triệu/m2
Quy mô: 16 Hecta
Đường Cao Lỗ - Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP. HCM
Giá: 38-40 triệu/m2
Quy mô: 21.419 m2
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP. HCM