Topaz Elite

Giá: 31-35 triệu/m2
Quy mô: 16 Hecta
Vị trí: Đường Cao Lỗ - Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP. HCM