Topaz City

Giá: 30-32 triệu/m2
Quy mô: 20.434m2
Vị trí: Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. HCM