Tara Residence

Giá: 32-34 triệu/m2
Quy mô: 15.432m2
Vị trí: 1-1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP. HCM