Aurora Residence

Giá: 29 - 30 triệu/m2
Quy mô: 5.465m2
Vị trí: 277 Bến Bình Đông, P14, Q8