Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá: 36 - 38 triệu/m2
Quy mô: 3.554 m2
99 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8, TP. HCM
Giá: 35 - 37 triệu/m2
Quy mô: 3.919 m2
1079 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP. HCM
Giá: 38-40 triệu/m2
Quy mô: 21.419 m2
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP. HCM