Cập nhật tiến độ mới nhất dự án Dream Home Riverside năm 2024

z5391309415409 09b36103b9ba8adc01f70432a3ce69a3

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ MỚI NHẤT DỰ ÁN DREAM HOME RIVERSIDE QUẬN 8

( THÁNG 5/2024)

z5391309404697 5622a6934fe132a08925010e6e4785b4 z5391309404756 9e69caffa939adb8ba427ae9995e4249 z5391309415409 09b36103b9ba8adc01f70432a3ce69a3 z5391309418797 3a908d233a6ffce5e9a6b9fa2f3f06c4 z5391309422813 cb20a9e140a3f0ae571f47f0dc3538e2 z5391309427302 5ee4f08d576cf0abb4bf36e2c1e3fb55 z5391309446901 7ab09b3327b49737180089555c6aaaef z5391309454799 70ce764f3f3bd4cede7ed4c093c7f509 z5391309459360 8604ab4152a80984cb48de5e047a1154 z5391309460708 fad13f35854ebfc267ab8ae324999424 z5391309467194 4f9aa6b41022eb66d9f260833bc7de60

z5412313625283 c7602b56abf56d3c38d1a49d57b902e1 z5412313651889 daf0ab824747a9d8c05ec265aa3dc50d z5412313664164 261391efba5f87a99b0e6e6862d65942Dự án chính thức được khởi công lại trong tháng 4/2024

Block E và S TT 70%

Block D TT 36.5%

LH ký gửi mua bán: 093.88.77.123